Auto-Flota.pl - Skup całych flot samochodowych!

.

Monitoring floty daje możliwość zarządzenia całą flotą pojazdów za pośrednictwem platformy on-line. Na platformie tej użytkownik ma dostęp w czasie rzeczywistym do danych o wszystkich pojazdach; ma także możliwość pobrania raportów szczegółowych dotyczących przebiegu pojazdu, podróży, wyjazdów, wjazdu i wyjazdu do specjalnie oznakowanych stref oraz profilu jazdy dla wszystkich pojazdów w danej flocie.

Tym samym jest to narzędzie niezbędne do efektywnego zarządzania flotą pojazdów. Jest ono proste w obsłudze i wydajne, dające wymierne i znaczne zyski w postaci wzrostu produktywności oraz rentowności firmy.

zalety:

  • Monitoring pojazdów w czasie rzeczywistym online,
  • Historia przebiegu 5 lat,
  • Rozbudowany system raportowania,
  • Tworzenie geostref na mapie – obszarów do których pojazd nie powinien wjeżdżać, bądź których nie powinien opuszczać
  • Powiadamianie SMS/email o wybranych wykroczeniach
  • Centrum Monitoringu 24H
  • Analiza sposobu eksploatacji pojazdu (przekroczenia prędkości, nagłe hamowania, przyspieszania)
  • Alert o odłączeniu zasilania urządzenia