Auto-Flota.pl - Skup całych flot samochodowych!

.

Zarządzanie flotami samochodowymi to usługa, która polega na przejęciu od Klienta wszelkich pracochłonnych i skomplikowanych obowiązków związanych z utrzymaniem floty. Zapewniamy jak najwyższą mobilności pracowników firmy Klienta przy jednoczesnej minimalizacji kosztów eksploatacji i wdrażaniu programów oszczędnościowych. Dzięki outsourcingowi floty Klient uzyskuje oszczędności i ułatwienia administracyjne związane z zarządzaniem nią i może w całości skoncentrować się na realizacji swoich podstawowych działań biznesowych.

Oferta zarządzania flotą obejmuje kompleksową opiekę, która umożliwi pełną mobilność floty:

  • pokrywanie wszelkich kosztów związanych z przeglądami/ bieżącymi naprawami,
  • zakup, wymiana i składowanie opon w okresie trwania kontraktu (bez ograniczenia ilościowego opon),
  • ubezpieczenie uwzględnione w kwocie comiesięcznej raty,
  • likwidacja i monitoring szkód komunikacyjnych,
  • assistance 24h,
  • raporty z eksploatacji samochodów,
  • dostarczenie samochodu zastępczego w przypadku mechanicznego uszkodzenia samochodu lub jakiegokolwiek